, uzasadnienie nagrody 

uzasadnienie nagrody

Wiersze ;wyznania
. Uzasadnienie w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki m. St. Warszawy Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. . Uzasadnienie: nagrodę przyznano jako wyraz uznania za odważną i świeżą. Uzasadnienie: Nagrodę przyznano w uznaniu twórczego i.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości. Uzasadnienie. Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1992 roku karta.Uzasadnienia nagrÓd. w konkursie. o zawierzeniu boŻej. opatrznoŚci. nagroda ksiĘdza kardynaŁa. jÓzefa glempa. prymasa-seniora

. Uzasadnienie nagrody brzmiało: " za zdemaskowanie nepotyzmu i układów w środowisku medycznym" Grand Press. Dziennikarzem roku 2010 został . Nagroda za najciekawsze uzasadnienie. Redakcja serwisu www. Roztocze. Net ogłasza konkurs na najciekawsze uzasadnienie wyrobu Zamojskiej
. Uzasadnienie nagrody: Nagrodę przyznano za właściwe wykorzystanie. Uzasadnienie nagrody: Wyróżnienie przyznano za dostrzeżenie potencjału.

Wyniki wyszukiwania w Money. Pl-uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika. Uzasadnienie nagrody podkreślało, że powieść pisarza ukazuje potęgę życia, zmagania ludzi z naturą i mądrość człowieka, który zgodnie z nakazem Biblii,. Uzasadnienie brzmi: “ za radiowy reportaż z bagien biebrzańskich z udziałem ptaków, ludzi i maszyn” Do tegorocznej edycji nagród sdp, . Uzasadnienie przyznania nagrody. • termin jej wypłaty lub wręczenia. Informacje o przyznanych nagrodach zawarte w teczkach osobowych będą.Uzasadnienie nagrody: Nagrodę przyznano za właściwe wykorzystanie historycznie ukształtowanej przestrzeni o szczególnych walorach kulturowych i wykreowanie. Uzasadnienie: " Nagrodę Marcinka przyznajemy filmowi, który zaskoczył nas swoją nieprzewidywalnością, zszokował i poruszył. Uzasadnienie, w którym należy dokładnie opisać osiągnięcia kandydata. 9. w szkole prowadzi się dokumentacje wniosków oraz rejestr przyznanych. Nagród . Jednozdaniowe uzasadnienia nagród, wygłoszone przez honorowego członka kapituły, Jerzego Kisielewskiego brzmią: dla Jerzego Buzka-" Europa

. Uzasadnienie nagrody. w uzasadnieniu decyzji przyznania tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla Barackowi Obamie norweski Komitet Noblowski

. Ratusz przesłał mediom uzasadnienie do nagrody: Uzasadnienie nagrody dla prezesa Magierskiego. o sposobie publikowania zarządzenia na razie.Uzasadnienie przyznania nagrody inicjatywa roku za szczegÓlnie ciekawĄ i znaczĄcĄ. dla spoŁecznoŚci szkolnej inicjatywĘ w roku szkolnym 2007/2008 Dyrekcja.Nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda otrzymali: 1) Justyna Kieresińska i Janusz Kopczyński– zgłoszenie Centrum Manggha Uzasadnienie: nagroda za . 3) informacje o dotychczas uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach za osiągnięcie zgłoszone do nagrody. 5. uzasadnienie wniosku o przyznanie.Pracownicy często błędnie oceniają uzasadnienia nagród przydzielonych innym. Ogólna satysfakcja zależy od stopnia, w jakim zarówno nagrody zewnętrzne i.Uzasadnienie. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o. Wysokość nagrody rocznej nie moŜ e przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego. w uzasadnieniu podkreślono, że jest to nagroda“ przeciwko poprawności politycznej” “ Dlatego, że poprawność polityczna, nie tylko polska.Mistrzyni Ostrej Zabawy! Avea Adderly [uzasadnienie] [nagroda] Niezmordowany Maniak Quizów! Olivia Wilde [uzasadnienie] [nagroda] Serdecznie Podziękowania dla." Europa się kłania" to uzasadnienie tegorocznej Nagrody Kisiela dla przewodniczącego Jerzego Buzka. Wyróżnienie ustanowione zostało w 1990 r. Przez.Pierwsza nagroda-Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu autorstwa db2 architekci, uzasadnienie jury: " za piękno, wdzięk i delikatność bycia w przestrzeni.Wniosek wychowawcy musi zawierać pisemne uzasadnienie przyznania nagrody. 1/Nauczyciel prowadzący zajęcia w pozalekcyjnych kołach zainteresowań przyznaje.

Uzasadnienie nagrody Ranatra Fusca za wybitną kreatywność (Tłum. Drużyna wykazała się kreatynością i podjęła ryzyko twórcze przez stworzenie urządzenia.

W laudacji, którą wygłosił Andrzej Zdebski Przewodniczący Kapituły i Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zebrani usłyszeli uzasadnienie nagrody:

. i nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe dla Pawła Świętka– ucznia Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śl. Uzasadnienie: Paweł Świętek.W przypadku wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela szkoły niepublicznej po ostatnim zdaniu uzasadnienia wniosku należy umieścić informację o. Uzasadnienie jury: Nagroda dla literatury niesubordynowanej– swawolnej, nie skrępowanej żadną podręcznikową normą.. Mam pytanko dotyczące nagród przyznawanych przez dyrektora, czy nauczyciel moze poprosić dyrektora o uzasadnienie przyznania nagrody i jakie.Uzasadnienie nagrody: za stworzenie w 2005 roku programu education for hope hope for education dla dzieci i dorosłych w Libanie, którzy nie mają środków na.Nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom z podpisami członków Jury oraz gratyfikacja pieniężna. Treść dyplomu i podanego w nim uzasadnienia ustala Jury Nagród. Przyznanie nagrody i jej wysokość zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy. z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1996 r.Uzasadnienie przyznania nagrody jest tłumaczeniem oryginalnego (nie zawsze całości) uzasadnienia z oficjalnej strony internetowej Fundacji Noblowskiej,. Oczekujemy na formalne i oficjalne uzasadnienie nagród w tej wysokości oraz na uzasadnienie faktu braku nagród dla pracowników Kompanii.Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za oszczędną i wyrafinowaną formę architektoniczną w której elementy betonowe stanowią istotny środek kształtowania bryły i. w perspektywie odkrycia te mogą otworzyć nowe możliwości w terapii raka-głosi uzasadnienie nagrody. 2000-Nobla otrzymał Arvid Carlsson,
. Caecilianum-procedura składania wniosków o przyznanie nagród i. Uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię Komisji Artystycznej. Uzasadnienie nagrody brzmiało: " za zdemaskowanie nepotyzmu i układów w środowisku medycznym" Honorowe wyróżnienie w tej kategorii dostała.To dyrektorzy szkół wnioskują o nagrody dla nauczycieli, tak więc o uzasadnienia należy się zwrócić do dyrektorów. w tym roku nie było nagród kuratora i.Przewodniczący Komisji Nagród przedstawiają Przewodniczącemu Wydziału iv nt pan, na piśmie, kandydatów do Nagrody wraz z uzasadnieniem i propozycją. Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono laureata, Mariusz Składanowski, dziennikarz muzyczny, przedstawił uzasadnienie nagrody. Uzasadnienie przyznania Nagrody Honorowej: Książka jest przykładem bezprecedensowej współpracy historyków polskich i słowackich,. Jak mógłbym przyjąć nagrodę, której uzasadnienie mówi o prześladowaniu mnie na polu artystycznym z powodów politycznych Andrzej Seweryn. Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za walory przestrzenne rozbudowy wbp, jej wnętrz i detalu w betonie fakturalnym.Uzasadnienie wniosku Komisji Nagród. 3. Posiedzenie plenarne Wydziału przyznaje nagrody i wyróżnienia w głosowaniu tajnym.

U z a s a d n i e n i e. 1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wydania aktu. Obecnie problematykę przyznawania nagród rocznych, nagród„ uznaniowych”

. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach

. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody" Lew Nasielska" kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody" Lew Nasielska". Tradycją Nagród Kisiela są jednozdaniowe uzasadnienia wyboru laureatów. " Europa się kłania" głosi uzasadnienie wyboru przewodniczącego.

Uzasadnione koniecznością zapewnienia ciągłości słuŜ by oraz, Ŝ e. Nagrody pienięŜ nej lub rzeczowej, które to wyróŜ nienie ma charakter.

Uzasadnienie nagrody: „ Środowisko studenckie pragnie poprzez tę nagrodę docenić Państwa za projekt„ Przedsiębiorcza Kobieta” Jawi się on jako projekt

  • . Uzasadnienie: Nagroda im. Cybulskiego, sięgająca końca lat 60. Uzasadnienie: Linda otrzymał nagrodę Cybulskiego w czasie stanu wojennego
  • . Uzasadnienie nagrody: " Środowisko studenckie pragnie poprzez tę nagrodę docenić Państwa za projekt" Przedsiębiorcza Kobieta"
  • 1), nagrody z zakładowego funduszu nagród w swym charakterze były najbardziej zbliżone do premii z zysku. Uzasadnione zatem jest stanowisko, że premie z. Uzasadnienie nagród eisa: Europejski aparat profesjonalny: Nikon d3s. „ Aparat Nikon d3s jest tak czuły, że umożliwia ustawienie ostrości i
. Uzasadnienie nagrody dla Nikon d3s: " Aparat Nikon d3s jest tak czuły, że umożliwia ustawienie ostrości i fotografowanie w warunkach.
Proszę uzasadnić Panów wystąpienie: czy chodziło o nagrodę czy tylko jej motywację? Chodziło o uzasadnienie nagrody, które budziło nasze zastrzeżenia.W uzasadnieniu nagrody czytamy: kompendium wiedzy z zakresu gazyfikacji węgla kamiennego i czystych technologii węglowych.. w uzasadnieniu podkreślono, że jest to nagroda" przeciwko. Uzasadnienie nagrody brzmiało: " za zdemaskowanie nepotyzmu i układów w.Jeżeli Uczestnicy Konkursu zamierzają wziąć udział w Konkursie z nagrodami, to są zobowiązani podać swój kontaktowy adres e-mail i wypełnić uzasadnienie na. Długie uzasadnienie nagrody wygłoszone przez Jaglanda sprowadzało się do podkreślania zamiarów Obamy prowadzenia dialogu z państwami.Rada formułuje propozycje nagród wraz z uzasadnieniem, które przedkłada ministrowi, w terminie do dnia 15 października każdego roku.Do nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola może być typowany nauczyciel, który osiąga. Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:Konkretna kwota przeznaczona na nagrody dyrektora danej szkoły wynika z rocznego planu. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.. Tagi: BydgoszczCamerimagejurynagrodyPlus Camerimagezwycięzcy. Poniżej przedstawiamy wyniki z krótkim uzasadnieniem jury. konkurs gŁÓwny:. Na wniosek Kapituły Nagrody Przemysław Jaroszewski otrzymał także nagrodę specjalną w wysokości 2000 zł. Adam Karasiewicz Uzasadnienie: Za
. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. w przypadku kandydata wcześniej nagrodzonego Nagrodą Burmistrza Miasta.
Uzasadnienie nagrody tym razem brzmiało" za odwagę i prawdę sceniczną, konsekwentne budowanie ról i precyzyjną reżyserię. Nagrody wręczał pan prezydent t.Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnia się: 1) ich merytoryczne uzasadnienie.Uzasadnienie jury: Ksi¹ ¿ ka Roku 2007 nagrody. Uzasadnienie jury: Uzasadnienie jury: Uzasadnienie jury: Opracowanie tekstów: Małgorzata Bieńkowska,. w uzasadnieniu podano, że jury nagrody, przyznawanej młodym polskim aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością, postanowiło przyznać. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych uzasadnień do.Za najlepsze uzasadnienie wyboru produktu w przedziale cenowym 0, 01 zł. – 300 zł, b) trzy nagrody pocieszenia w postaci kodu/bonu towarowego o wartości.Właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów, uzasadnione szczególnymi okolicznościami,. Silne nagrody (uzasadnienie zewnętrzne) wręczane za wykonywanie czynności, które i tak się lubi, prowadzą do utraty przyjemności związanej z.Wniosek o przyznanie nagrody zawiera uzasadnienie dyrektora instytutu, obejmujące szczegółowe omówienie efektów danego osiągnięcia.
24 Sie 1991. Miesięczną równowartość nagrody rocznej; do przeciętnego uposażenia nie. Uzasadnienie uznania projektu za projekt pilny w rozumieniu art.

. Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za oszczędną i wyrafinowaną formę architektoniczną, w której elementy betonowe stanowią istotny środek.